24.4

Bạn ơi,
Phải có những đêm chếnh choáng thế này mình mới dám thừa nhận là mình nhớ bạn đến rã rời. Nhạc xập xình rồi cũng im, men bia này nọ kia rồi cũng tan hết, chỉ có bạn là vẫn ở đó, lẩn khuất trong tâm trí mình, đợi mình yếu lòng là nhảy ra làm mình đau. Mình chẳng trách bạn, đúng ra là mình không nỡ. Không biết nỗi đau do bạn gây ra cho mình và việc mình đau khi thấy bạn tổn thương, cái nào lớn hơn? Mình vẫn nhớ lời hứa bạn sẽ luôn ở đó vì mình, ngay lúc lòng mình giông bão nhất. Dĩ nhiên mình đủ lớn và không còn ngây ngô đến mức tin vào mọi điều người khác nói. Lời hứa vốn dĩ được nói ra để người ta quên mất mà. Vậy mà mình vẫn muốn tin bạn, tin vào thứ tình cảm chân thành mà bạn vẫn hay nói. Đến cuối cùng thì chẳng điều gì có thể giữ chúng ta lại bên nhau, và cũng chẳng ai ngay lúc này có thể giúp mình quên bạn. Bạn đã và sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu được cảm giác khi mình thấy hình ảnh của bạn ở mọi nơi mình đi qua. Mình không muốn và cũng chẳng nỡ chối bỏ những ngày xưa cũ.
Và đêm nay, quên đi mọi sự, mình nhớ bạn, nhiều.

♥ 1 → 7 hours ago

words-of-emotion:

Words of emotion

(via reachinginto-my-soul)

♥ 527 words-of-emotion → 15 hours ago

sextnoise:

following back tons!

(via reachinginto-my-soul)

♥ 252642 cherrybam → 15 hours ago
♥ 85859 flickr.com → 17 hours ago

(via reachinginto-my-soul)

♥ 255499 kane52630 → 1 day ago
♥ 209515 onahighwire → 1 day ago
♥ 276871 millliseconds → 1 day ago

kissmeok:

♡Love/Couples♡

(via reachinginto-my-soul)

♥ 9227 weheartit.com → 1 day ago
♥ 834 renatabautista → 1 day ago
♥ 314 flowersgardenlove → 1 day ago
♥ 701 erotic-secrets → 1 day ago
♥ 3687 delicateflowerr → 1 day ago

Tung tăng đi biển!!

♥ 1 → 1 day ago
♥ 409768 nevver → 1 day ago
♥ 572 forgottenfeeelings → 1 day ago