♥ 60006 harmoniesdusoir → 1 day ago
Every man’s life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.
Ernest Hemingway (via observando)
♥ 432 observando → 1 day ago

corinnewilgerphotography:

City Park | June 2014, New Orleans

(via travelthisworld)

♥ 1205 corinnewilgerphotography → 2 days ago

10:36

Phải có những hôm buồn rũ người thế này, mình mới thấy mình muốn có một người ở bên đến cỡ nào.

♥ 2 → 2 days ago
♥ 22712 dolcenera1 → 3 days ago

gothsportscore:

i don’t want to be a part of a college system where plagiarism is a worse crime than rape

(via thatskawaii)

♥ 189199 gothsportscore → 3 days ago
♥ 2923 turbulenta-mente → 3 days ago

windywhistle:

"Chỉ lũ con trẻ là biết cái điều chúng tìm kiếm, hoàng tử bé thốt. Chúng tiêu phí thì giờ vì một con búp bê giẻ rách, và con búp bê trở thành hệ trọng, và nếu người ta cướp giật đi, thì chúng khóc lóc…"  

"Chúng may mắn lắm đó", người bẻ ghi chuyển lộ nói.  

♥ 28 windywhistle → 3 days ago

seenitall-doneitall:

Lmfaooo these keep getting better & better

(via kevbubu)

♥ 253813 best-of-memes → 5 days ago
♥ 196 notorious-posts → 5 days ago

Looking for more relatable posts?

Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(via notorious-posts)

♥ 88 notorious-posts → 5 days ago

elenamorelli:

{ the scent of autumn time }

♥ 43343 blog.avisiblesignofmyown.com → 5 days ago
♥ 1975 bookmania → 5 days ago

itsdearjohn:

Why cant I have hair like this??

(via whatemms)

♥ 496 itsdearjohn → 5 days ago

(via gaucuoititmat)

♥ 284605 anastassia-elias.com → 5 days ago