juneup:

Cảm giác xe này sắp chết…

♥ 772 ivvvoo → 2 days ago

salty-and-slightlyspicy:

lehanan-aida:

ass-ume:

onlylolgifs:

Hugh Herr: The new bionics that let us run, climb and dance

oh my god they did it!

This is probably the most impressive and beautiful thing I’ve seen in years.

This is amazing. As much as i joke about wanting new legs, I hope this gives amputees much wanted freedom.

(via this--too--shall--pass)

♥ 271093 lolgifs.net → 3 days ago
♥ 180 notorious-posts → 3 days ago

vraieronique:

Body Art by Gesine Marwedel, Germain artist.

(via whatemms)

♥ 42248 vraieronique → 4 days ago

royal-sea:

by (i w a k u r a s h i o r i)

(via b-l-e-u-oceans)

♥ 894 royal-sea → 5 days ago

blueshirt0611:

=))))))

Máu mean lại nổi dậy

masktruong

♥ 6541 these-times-shall-pass → 1 week ago

lonely-short-legs:

tastefullyoffensive:

[video]

=)))))

=)))))

(via al-alex)

♥ 472179 kiekstn → 1 week ago

(via al-alex)

♥ 99982 lolgifs.net → 1 week ago

10:51 PM

Nhạt nhẽo.

♥ 2 → 1 week ago

I have the envelope.

♥ 1 → 1 week ago

1:40 am

Có người vì mình làm 7800 thứ cũng chẳng khiến mình rung động. Vậy mà cũng có người chỉ một câu nói bâng quơ lại khiến mình đau đáu. Không gọi là duyên, là nợ thì chả biết gọi là gì.

♥ 2 → 1 week ago
♥ 2373 zodiacbrain.com → 1 week ago

food52:

Celebrate the little things. 

Read More: 8 Food Blog Links We Love on Food52

♥ 137 food52 → 1 week ago
♥ 151 notorious-posts → 1 week ago
♥ 24 chuyencuabeo → 1 week ago